Nowoczesne technologie łączenia rur bez spawania.
Doradztwo techniczne, montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych.

Usługi świadczone u klienta

Technologia połączeń niespawanych, w połączeniu z zastosowaniem prefabrykowanych modułów rurociągów, ułatwia i przyspiesza prace instalacyjne. Dzięki optymalnej prefabrykacji zespołów, zakres takich robót, wykonywanych u klienta, jak gięcie, kielichowanie i żłobienie, można ograniczyć tylko do korekt, do przeprowadzenia których wystarczają tylko przenośne maszyny. Ze względu na brak spawania, niepotrzebne jest wykonywania badań złączy.

Montaż ułatwia również fakt, iż w przeciwieństwie do kołnierzy spawanych, stosowane pierścienie osadcze i kołnierze kielichowe można obracać i bez trudu ustawić tak, by możliwe było włożenie śrub.