Nowoczesne technologie łączenia rur bez spawania.
Doradztwo techniczne, montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych.

Dokumentacja

Oferujemy:

  • rysunki techniczne,
  • dane w zakresie materiałów i elementów instalacji:
  • atesty materiałowe,
  • zatwierdzenia typu,
  • sprawozdania z przeprowadzonych badań,
  • raporty kontrolne in-situ:
  • płukanie,
  • pomiary przepływu, ciśnienia, temperatury.